Ajankohtaista

Tilintarkastuslaki muuttuu

Tilintarkastuslaki ja siihen liittyvät lakimuutokset (He 70/2016). Lait tulevat voimaan 19.8.2016. Muutosten soveltaminen tapahtuu vaiheittain. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran 31.12.2016 päättyviltä tilikausilta laadittavien tilinpäätösten tilintarkastuksiin. […]

Peruskorko

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 0,00 prosenttia 1.7.2016 alkaen vuoden 2016 joulukuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2016 alkaen ollut 0,00 prosenttia. Peruskorko vaikuttaa […]

Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen Palkka ja työkorvaus verotuksessa (dnro: A19/200/2016). Ohjeessa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Uuden ohjeen tarkoituksena on mahdollistaa, että yksittäisistä […]

Viikonloppumatkojen verokohtelu

Verohallinto on julkaissut 28.1.2016 uuden ohjeen, joka vaikuttaa erityisalojen työntekijöiden viikonloppumatkojen verokohteluun (dnro: A12/200/2016). Ohje perustuu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuun KHO:2012:85. Tuloverolain mukaan työmatkana ei pidetä […]