Viikonloppumatkojen verokohtelu

Verohallinto on julkaissut 28.1.2016 uuden ohjeen, joka vaikuttaa erityisalojen työntekijöiden viikonloppumatkojen verokohteluun (dnro: A12/200/2016).
Ohje perustuu korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuun KHO:2012:85.

Tuloverolain mukaan työmatkana ei pidetä työkomennuksen kestäessä tehtyä viikonloppu- ja muuta vastaavaa matkaa asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä. Työnantaja ei voi siten korvata verovapaasti näistä matkoista aiheutuneita kustannuksia.

Työntekijä voi omassa verotuksessaan vähentää työkomennuksen kestäessä tekemistään viikonloppu- ja muista vastaavista matkoista aiheutuneet kustannukset halvimman kulkuneuvon käyttökustannusten mukaan laskettuna. Kustannukset vähennetään siten erillään tulonhankkimiskuluista.

Jos työkomennus katkeaa viikonlopuksi, työnantaja voi kuitenkin korvata viikonloppumatkojen kustannukset verovapaasti. Työkomennus katkeaa, jos palkansaajalle ei ole järjestetty majoitusta viikonlopuiksi (esim. kun palkansaaja asuu hotellissa ja huone on varattu vain työpäivien välisiksi öiksi) tai kun työnteko on viikonlopun ajan keskeytyksissä.