Muutosten sähköinen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin laajenee 24.2.2016

Sähköiset ilmoitukset tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Sähköisen muutosilmoituksen tekijällä on oltava suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Sähköistä ilmoitusta tehdessä käsittelymaksu maksetaan sähköisessä palvelussa.

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava muutoksista ja ohjeet ilmoittamiseen löytyvät PRH:n verkkosivuilta (www.prh.fi/)

Mitä muutoksia voi nyt ilmoittaa sähköisesti:

Sähköisessä palvelussa voi ilmoittaa kaikkien yleisimpien yritysmuotojen osoite- ja yhteystietojen muutokset.

Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusosakeyhtiö ja julkinen keskinäinen vakuutusosakeyhtiö voivat ilmoittaa yhtiöjärjestysmuutoksen.

Osuuskunta, osuuspankki ja säästöpankki voivat ilmoittaa sääntömuutokset. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat ilmoittaa yhtiösopimusmuutoksen.

Sähköisen muutosilmoituksen voi tehdä kaikista yhtiöjärjestykseen sisältyvistä asioita, joista tehdään rekisterimerkintä sisältäen muun muassa toiminimi, rinnakkaistoiminimi, toimiala ja kotipaikka.

Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö voivat tehdä pääomailmoitukset. Kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö, niin tytäryhtiösulautuminen ja tavallinen sulautuminen voidaan ilmoittaa sähköisesti.

Yrityksen edustajien muutoksen sekä toiminimi, rinnakkaistoiminimi ja aputoiminimi ilmoituksen voivat tehdä kaikki yhteisömuodot, jotka voivat tehdä sähköisen muutosilmoituksen.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tehdä lopettamisilmoituksen kaupparekisteriin.

Kaikki aiemmin mainitut yritysmuodot voivat ilmoittaa muutoksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Lisäksi Verohallinnolle voidaan ilmoittaa uusi päätoimiala.