Sosiaalivakuutusmaksut 2019

Verohallinnolle maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu: 0,77 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu:
17–52-vuotiaat ja 63-67-vuotiaat: 6,75 %
53–62-vuotiaat: 8,25 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin): 17,35 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyysvakuutusmaksu:
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50%
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,78 %
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17– 64-vuotiaat): 0,50 %