Pienhankinnat verotuksessa

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset, joiden perusteella elinkeinotulon verotuksessa irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nousee 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostetaan 3 600 euroon. Lisäksi elinkeinotulon ja maatilatalouden verotukseen lisätään uusi säännös enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta. Myös metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston raja nousee 600 euroon. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.