Kuukausi: joulukuu 2020

Pienhankinnat verotuksessa

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset, joiden perusteella elinkeinotulon verotuksessa irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nousee 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja […]

Peruskorko laskee

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,50 prosenttia 1.1.2021 alkaen vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2020 alkaen ollut -0,25 prosenttia.

Katso-palvelulle jatkoaika

Verohallinto tiedottaa, että Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia käyttävät saavat lisäaikaa 30.4.2021 asti. Verohallinnon ja tulorekisterin palveluissa voi asioida sähköisesti Katso-tunnistautumisen ja -valtuuksien avulla huhtikuun loppuun. Lisäajasta […]