Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Verohallinto on julkaissut uuden ohjeen Palkka ja työkorvaus verotuksessa (dnro: A19/200/2016).

Ohjeessa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Uuden ohjeen tarkoituksena on mahdollistaa, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voidaan yhä useammin pitää työkorvauksina. Palkan ensisijaisuuden korostamisesta työkorvaukseen verrattuna on luovuttu.

Työn teettäjä ja työn tekijä voivat solmia työtä koskevan työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Sopimustyyppejä koskevat tunnusmerkit on suositeltavaa ottaa jo sopimusta laadittaessa huomioon ja samalla varmistaa, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa ratkaistaan sopimustyyppien tunnusmerkkien perusteella tehtävällä kokonaisarviolla, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta.