Peruskorko

Valtiovarainministeriö tiedottaa, että Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 0,00 prosenttia 1.7.2016 alkaen vuoden 2016 joulukuun loppuun asti.
Peruskorko on 1.1.2016 alkaen ollut 0,00 prosenttia.

Peruskorko vaikuttaa verotuksessa mm. seuraavissa tilanteissa:
-Osakaslainasta on perittävä peruskoron suuruista korkoa, jos lainaa ei ole luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
-Elinkeinotoiminnasta johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, jonka suuruus on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.