Ajankohtaista

Ennakon täydennysmaksusta luovutaan

Ennakon täydennysmaksusta luovutaan, viimeinen mahdollinen maksupäivä riippuu asiakasryhmästä: yhteisöt ja yhteisetuudet 31.10.2017 henkilöasiakkaat ja muut verovelvolliset 31.10.2018. Ennakkoperintää voi jatkossa täydentää hakemalla lisäennakkoa eli verovuoden […]

Palkkatietojen raportointi muuttuu 2019

Vuonna 2019 käyttöönotettava tulorekisteri yhdenmukaistaa eri tahoille tapahtuvaa palkkatietojen raportointia. Tulorekisteri korvaa mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja tapaturmavakuuttamista varten toimitettavat vuosi-ilmoitukset. Palkkatietojen ilmoittamisen rytmi muuttuu, […]

Varo huijareita

Uusia kansainvälisiä huijareita on taas liikkeellä. Puhelinhuijaukset Ulkomailta tulevassa puhelussa soittaja saattaa kysyä englanniksi esimerkiksi ”Can you hear me?”. Mikäli vastaat ”Yes”, huijari liittää annetun […]

Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotetaan

1.1.2017 alkaen verovelvollinen on oikeutettu vähentämään 50 prosenttia kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta työkorvauksesta taikka tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä yleishyödylliselle […]

OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3.1.2017

OmaVero korvaa Verotili-palvelun 3.1.2017. Verotili-palvelu jää vielä toistaiseksi katselukäyttöön, ja palvelussa voi edelleen katsoa ja tulostaa tiliotteita sekä sen kautta lähetettyjä ilmoituksia. Verotiliotteen korvaa yhteenveto, […]

Peruskorko pysyy ennallaan

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 0,00 prosenttia 1.1.2017 alkaen vuoden 2017 kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2016 alkaen ollut 0,00 prosenttia. Kahdesti vuodessa laskettava peruskorko määräytyy […]

Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2017 työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2017 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin […]