Kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotetaan

1.1.2017 alkaen verovelvollinen on oikeutettu vähentämään 50 prosenttia kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä ennakkoperintärekisteriin merkitylle tuloveronalaista toimintaa harjoittavalle maksetusta työkorvauksesta taikka tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä yleishyödylliselle yhteisölle maksetusta työkorvauksesta.

Verovelvollinen saa vähentää kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksamastaan palkasta 20 prosenttia. Vähennysoikeuden piirissä on myös tällaiseen palkkaan liittyvät sivukulut (työnantajan sairausvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu).