Ajankohtaista

Tulolähdejako poistuu

1.1.2020 alkaen yhteisön verotettava tulos lasketaan yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa sitä, että yhteisöjen tuloverolain mukaan verotettava muun toiminnan eli henkilökohtainen tulolähde poistuu. […]

Korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

Tasavallan presidentti on vahvistanut verolakien muutokset, joiden perusteella Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saa tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja […]

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2020

Verohallinto on tehnyt päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2020. Yleisimpien korvausten enimmäismäärät: -kilometrikorvaus 43 senttiä kilometriltä -osapäiväraha 20 euroa -kokopäiväraha 43 euroa -ateriakorvaus 10,75 euroa […]

OmaVero suljettuna 1.11.-8.11.2019

Verohallinnon tiedotteen mukaan OmaVero on pois käytöstä 1.11. klo 15.30 alkaen 8.11. klo 9.00 saakka. Palvelukatko johtuu siitä, että Verohallinnon tietojärjestelmää päivitetään. Et voi hoitaa […]

Yhdistysrekisteri uudistuu 18.9.2019

PRH uudistaa yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan 18.9.2019. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat. Lisätietoja tästä