Korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

Tasavallan presidentti on vahvistanut verolakien muutokset, joiden perusteella Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saa tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana.

Vuotuinen enimmäispoisto on 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Veronhuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta.

Korotettua poistoa ei voi tehdä käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista.