Kuukausi: joulukuu 2019

Tulolähdejako poistuu

1.1.2020 alkaen yhteisön verotettava tulos lasketaan yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa sitä, että yhteisöjen tuloverolain mukaan verotettava muun toiminnan eli henkilökohtainen tulolähde poistuu. […]

Korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

Tasavallan presidentti on vahvistanut verolakien muutokset, joiden perusteella Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saa tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja […]