Ajankohtaista

Sosiaalivakuutusmaksut 2019

Verohallinnolle maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu: 0,77 % Työntekijän eläkevakuutusmaksu: 17–52-vuotiaat ja 63-67-vuotiaat: 6,75 % 53–62-vuotiaat: 8,25 % Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin): 17,35 % Työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyysvakuutusmaksu: Työntekijän […]

Joulupukin verotus

Kotitalous maksaa joulupukille Kun kotitalous tilaa joulupukin, heidän välilleen ei yleensä muodostu työsuhdetta, ellei siitä ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Joulupukille maksettu korvaus on työkorvausta, josta […]

Peruskorko pysyy ennallaan

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi –0,25 prosenttia 1.1.2019 alkaen vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2018 alkaen ollut –0,25 prosenttia.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2019

Verohallinto on tehnyt päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019. Yleisimpien korvausten enimmäismäärät: -kilometrikorvaus 43 senttiä kilometriltä -osapäiväraha 19 euroa -kokopäiväraha 42 euroa -ateriakorvaus 10,50 euroa […]

Luontoisedut vuonna 2019

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2019: Verohallinnon päätös vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Asumistuki yrittäjälle

Myös yrittäjien on mahdollista saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan […]