Asumistuki yrittäjälle

Myös yrittäjien on mahdollista saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi.
Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan henkilöluku, asunnon pinta-ala ja sijaintikunta, valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä lämmitysjärjestelmä, ruokakunnan jäsenten bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja omaisuus.

Yrittäjän bruttokuukausitulo arvioidaan YEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos tätä tuloa ei ole, tuloksi arvioidaan mahdollisen starttirahan määrä, ns. vähimmäistulo tai yrittäjän oma arvio tulosta. Käytännössä, jos yksin asuvan yrittäjän YEL-työtulo jää alle 19 000 (pääkaupunkiseudulla 23 000), voi hänellä olla oikeus asumistukeen.

Arvioi oman asumistukesi määrä Kelan laskurilla.

Voit hakea asumistukea täältä. . Asumistuen voi saada takautuvasti enintään hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta.

Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta. Asumistukea ei myönnetä muutaman kuukauden ajaksi esimerkiksi lyhytkestoisen ja väliaikaisen työttömyyden ajaksi. Jos tuloissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan.

Kela maksaa yleisen asumistuen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä tilillesi tai valtuutuksesi perusteella vuokranantajan tilille.