Kategoria: Uncategorized

Tuloverotukseen muutoksia

Hallitus esittää muutoksia tuloverolakiin ja säädettäväksi lain vuoden 2016 tuloveroasteikosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän […]

Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia

Hallitus esittää uudistuksia henkilöyhtiöiden toimintaa koskeviin säännöksiin. Ehdotuksella helpotettaisiin sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Tarkoituksena on edistää erityisesti henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pääomasijoitustoimintaa. Muutokset […]

Keskeisiä veromuutoksia vuonna 2016

Valtioneuvosto tiedottaa, että valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen keskeisimmät veromuutokset ovat seuraavat: Ansiotulojen verotus • Työn verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä 450 milj.eurolla. • Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä […]