Tuloverotukseen muutoksia

Hallitus esittää muutoksia tuloverolakiin ja säädettäväksi lain vuoden 2016 tuloveroasteikosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alarajaa ehdotetaan alennettavaksi 90 000 eurosta 72 300 euroon.

Pääomatulon ylempää verokantaa ehdotetaan korotettavaksi 33 prosentista 34 prosenttiin. Pääomatulojen alempi verokanta säilyy nykyisessä 30 prosentissa. Myös ylemmän verokannan tuloraja pysyy nykyisessä 30 000 eurossa.

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio olisi jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Muutos koskisi luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 1 025 eurosta 1 260 euroon. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2 970 eurosta 3 020 euroon. Perusvähennys tulisi täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 020 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 5 900 euron vuosituloilla ja eläketuloa saavalla noin 11 300 euron vuosituloilla.

Lisätietoja tästä (He 31/2015)

Lisäksi hallitus esittää muutoksia autoverolakiin (He 33/2015), ajoneuvoveron perusveroa esitetään korotettavaksi kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Esityslistalla on myös energia-, jäte- ja , tupakkaveron korotus.