Tärkeitä lukuja 2016

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
TyEL-maksu 24,6 %
Työntekijän osuus 5,7 % alle 53-vuotiailta, 7,2 % 53 vuotta täyttäneiltä
TyEL-ansion alaraja 57,51 €/kk
YEL-työtulon alaraja 7557,19 €/v

SOSIAALITURVAMAKSU 16-67 vuotiaasta 2,12 %

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64 vuotiaasta
Työnantajan osuus 1,00 %
Työntekijän osuus 1,15 %

Lisätietoja tästä