Kirjanpitolaki muuttuu

Kirjanpitolaki tulee muuttumaan vuonna 2016.
Muutos vaikuttaa erityisesti pien- ja mikroyrittäjien tilinpäätösvaatimuksiin, jotka tulevat helpottumaan.

Seuraavat asiat ovat todennäköisesti muuttumassa:
-Kirjanpitolainsäädännön uudistustyöryhmä ehdottaa, että mikro- ja pienyritysten tilinpäätöksen sisältöä koskevat vaatimukset olisivat jatkossa omassa asetuksessaan.
-Nykyisessä laissa tilinpäätöksen pitää antaa yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta oikea ja riittävä kuva, tämän rinnalle tulee olennaisuusperiaate.
-Työryhmä ehdottaa, että jatkossa siirryttäisiin teknologianeutraaliin kirjanpitoon, jossa ei olisi eroa paperisen ja sähköisen muodon välillä.
-Konsernitilipäätösvelvoite poistuu pienosakeyhtiöiltä (tämän johdosta myös osakeyhtiölaki muuttunee).
-Nykylain mukaan tasekirja on pakollinen, ja sen pitää olla paperinen. Jatkossa tasekirjan korvaisi luettelo kirjanpidoista ja aineistoista, joiden ei tarvitsisi olla paperisessa muodossa.

Uutta lakia tullaan noudattamaan vuoden 2016 tilinpäätöksissä.

Tiedotamme lisää asiasta, kunhan laki on vahvistettu.