Arvonlisäveron alarajahuojennus muuttuu 1.1.2016

Arvonlisäverolaki muuttuu 1.1.2016 alkaen siten, että arvonlisäveron alarajahuojennennukseen oikeuttavaa liikevaihdon alarajaa nostetaan nykyisestä 8500 eurosta 10 000 euroon ja osittaiseen huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ylärajaa nostetaan nykyisestä 22 500 eurosta 30 000 euroon. Arvonlisäverovelvollinen voi siis jatkossa saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) veroton liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Laki tulee voimaan 1.1.2016. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen.