Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu nousee ja työnantajan pienenee

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 170/2016), jonka mukaan vuonna 2017 palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostetaan 0,45 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus vastaavasti pienenee saman verran. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2017.

Palkansaajat

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,60 prosenttia palkasta.

Työnantajat

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 3,30 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajat

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ensi vuonna 0,70 prosenttia (0,46 % vuonna 2016) palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia (1,00 % vuonna 2016) palkasta.