Ennakon täydennysmaksu

Verovuoden 2015 jäännösveron korkoa ei tarvitse maksaa, jos maksaa riittävästi ennakon täydennysmaksua viimeistään 1.2.2016. Korkoa voi pienentää myöhemminkin maksamalla täydennysmaksua 2.2. – 30.9.2016.

Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään aina 20 euroa. Käytännössä verovuoden 2015 jäännösverolle joutuu maksamaan korkoa, jos jäännösverojen määrä ylittää 4 788 euroa.
Sääntö koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maataloustalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Vuoden 2015 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2016 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään 25.11.2016 asti (päivämäärää ei ole vielä vahvistettu). Alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %. 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2,5 % vuonna 2016 (korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä).