OmaVero suljettuna 1.11.-8.11.2019

Verohallinnon tiedotteen mukaan OmaVero on pois käytöstä 1.11. klo 15.30 alkaen 8.11. klo 9.00 saakka.

Palvelukatko johtuu siitä, että Verohallinnon tietojärjestelmää päivitetään.

Et voi hoitaa veroasioita myöskään verotoimistoissa tai puhelimessa 4.−6.11. Verotoimistot ja yleisimmät palvelunumerot ovat auki, mutta palvelu rajoittuu asiakirjojen vastaanottoon ja yleisneuvontaan. Chat on kokonaan kiinni. Palvelukatkon aikana verokortteja ei pystytä tekemään.

Valtio vastaanottaa vain eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja 1.4.2020 alkaen

Valtio vastaanottaa 1.4.2020 alkaen vain verkkolaskuja ja niiden pitää täyttää eurooppalaisen standardin ja julkishallinnon ohjeen vaatimukset.

Verkkolaskujen tulee noudattaa laskumerkinnöissä Verohallinnon ohjetta ”Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa” ja EN16931-standardinmäärityksiä. Julkishallinnon ohjeeseen on koottu ne palkolliset tietoelementit, joita verkkolaskulla on oltava.

Ohje löytyy Valtiokonttorin kotisivulta.  Lisätietoja ohjeesta voi kysyä verkkolaskutus@valtiokonttori.fi osoitteesta.

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen.

Yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana sekä sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Yritysten edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin, säätiöiden edunsaajien tiedot säätiörekisteriin ja yhdistysten edunsaajien tiedot yhdistysrekisteriin.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Lisätietoja tästä linkistä.

 

Sosiaalivakuutusmaksut 2019

Verohallinnolle maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu: 0,77 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu:
17–52-vuotiaat ja 63-67-vuotiaat: 6,75 %
53–62-vuotiaat: 8,25 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin): 17,35 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyysvakuutusmaksu:
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50%
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,78 %
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17– 64-vuotiaat): 0,50 %