Kuukausi: kesäkuu 2017

Palkkatietojen raportointi muuttuu 2019

Vuonna 2019 käyttöönotettava tulorekisteri yhdenmukaistaa eri tahoille tapahtuvaa palkkatietojen raportointia. Tulorekisteri korvaa mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja tapaturmavakuuttamista varten toimitettavat vuosi-ilmoitukset. Palkkatietojen ilmoittamisen rytmi muuttuu, […]