Matkakuluvähennykset vuoden 2016 verotuksessa

Verohallinnon päätöksen (dnro: A161/200/2016) mukaan asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävä vähennys lasketaan, silloin kun halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa, seuraavasti:

auto: 0,24 euroa kilometriltä
moottoripyörä: 0,15 euroa kilometriltä
mopo: 0,09 euroa kilometriltä
polkupyörä: 85,00 euroa vuodessa

Verovelvollisen käyttäessä edellä mainittuun matkaansa työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa vähennyksen määrä on 0,19 euroa kilometriltä.