Verotuksen muutoksia 2017

Verotusmenettelyihin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Uudistukset koskevat erityisesti asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia.

Oma-aloitteisten verojen menettelyihin tulee paljon uudistuksia:
-Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee
-Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu
-OmaVero korvaa Verotili-palvelun
-Verokausien valintaan muutoksia
-Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö laajenee
-Seuraamusmenettelyjä selkeytetään

Lisätietoja tästä