OmaVerossa käyttökatko vuoden vaihteessa

Verohallinto tiedottaa, että OmaVero-palvelussa on vuodenvaihteessa käyttökatko. OmaVero sulkeutuu 31.12. klo 15.30 ja avautuu seuraavan kerran 2.1. klo 12. Katkon syynä on järjestelmäpäivitys. 

Käyttökatkon aikana OmaVeroon ei voi kirjautua eikä sen kautta voi hoitaa mitään veroasiaa. Verohallinnon puhelinpalvelu on kuitenkin auki normaalisti virka-aikana.

Pienhankinnat verotuksessa

Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutokset, joiden perusteella elinkeinotulon verotuksessa irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nousee 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostetaan 3 600 euroon. Lisäksi elinkeinotulon ja maatilatalouden verotukseen lisätään uusi säännös enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta. Myös metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston raja nousee 600 euroon. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021.

Katso-palvelulle jatkoaika

Verohallinto tiedottaa, että Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia käyttävät saavat lisäaikaa 30.4.2021 asti. Verohallinnon ja tulorekisterin palveluissa voi asioida sähköisesti Katso-tunnistautumisen ja -valtuuksien avulla huhtikuun loppuun. Lisäajasta huolimatta Suomi.fi-valtuudet on tärkeää ottaa käyttöön mahdollisimman pian. 

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista palveluihimme

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta toimistomme aukioloajat ovat ennallaan ja palvelemme edelleen normaalisti.

Mikäli tilanne muuttuu, tiedotamme asiasta erikseen.

Kun asioit toimistossamme, otathan huomioon yleiset ohjeistukset virustartuntojen riskin minimoimiseksi.

Erityisesti hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on näissä olosuhteissa suuri apu.