Tietoa koronaviruksen vaikutuksista palveluihimme

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta toimistomme aukioloajat ovat ennallaan ja palvelemme edelleen normaalisti.

Mikäli tilanne muuttuu, tiedotamme asiasta erikseen.

Kun asioit toimistossamme, otathan huomioon yleiset ohjeistukset virustartuntojen riskin minimoimiseksi.

Erityisesti hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on näissä olosuhteissa suuri apu.

Tulolähdejako poistuu

1.1.2020 alkaen yhteisön verotettava tulos lasketaan yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa sitä, että yhteisöjen tuloverolain mukaan verotettava muun toiminnan eli henkilökohtainen tulolähde poistuu. Lakimuutoksen jälkeen aiemmin yhteisön muun toiminnan tulolähteeseen kuulunut omaisuus kuuluu yleensä yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, muuhun omaisuuteen.

Vähentämättä olevat henkilökohtaisen tulolähteen tappiot ja luovutustappiot voidaan vähentää niiden jäljellä olevana vähentämisaikana elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

Korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

Tasavallan presidentti on vahvistanut verolakien muutokset, joiden perusteella Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saa tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana.

Vuotuinen enimmäispoisto on 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Veronhuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta.

Korotettua poistoa ei voi tehdä käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista.

OmaVero suljettuna 1.11.-8.11.2019

Verohallinnon tiedotteen mukaan OmaVero on pois käytöstä 1.11. klo 15.30 alkaen 8.11. klo 9.00 saakka.

Palvelukatko johtuu siitä, että Verohallinnon tietojärjestelmää päivitetään.

Et voi hoitaa veroasioita myöskään verotoimistoissa tai puhelimessa 4.−6.11. Verotoimistot ja yleisimmät palvelunumerot ovat auki, mutta palvelu rajoittuu asiakirjojen vastaanottoon ja yleisneuvontaan. Chat on kokonaan kiinni. Palvelukatkon aikana verokortteja ei pystytä tekemään.

Valtio vastaanottaa vain eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja 1.4.2020 alkaen

Valtio vastaanottaa 1.4.2020 alkaen vain verkkolaskuja ja niiden pitää täyttää eurooppalaisen standardin ja julkishallinnon ohjeen vaatimukset.

Verkkolaskujen tulee noudattaa laskumerkinnöissä Verohallinnon ohjetta ”Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa” ja EN16931-standardinmäärityksiä. Julkishallinnon ohjeeseen on koottu ne palkolliset tietoelementit, joita verkkolaskulla on oltava.

Ohje löytyy Valtiokonttorin kotisivulta.  Lisätietoja ohjeesta voi kysyä verkkolaskutus@valtiokonttori.fi osoitteesta.