Sosiaalivakuutusmaksut 2019

Verohallinnolle maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu: 0,77 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu:
17–52-vuotiaat ja 63-67-vuotiaat: 6,75 %
53–62-vuotiaat: 8,25 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin): 17,35 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyysvakuutusmaksu:
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50%
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,78 %
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17– 64-vuotiaat): 0,50 %

Joulupukin verotus

Kotitalous maksaa joulupukille

Kun kotitalous tilaa joulupukin, heidän välilleen ei yleensä muodostu työsuhdetta, ellei siitä ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Joulupukille maksettu korvaus on työkorvausta, josta kotitalouden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä eikä antaa vuosi-ilmoitusta, kun kotitalouden kyseiselle henkilölle maksamat suoritukset eivät ylitä 1 500 euroa vuoden 2018 aikana. Jos suoritus maksetaan vuoden 2019 puolella, työkorvaus on ilmoitettava tulorekisteriin, jos pukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Suoritus on ilmoitettava, vaikka suorituksesta ei muutoin tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Yritys maksaa joulupukille

Jos yritys tilaa joulupukin, sen on toimitettava maksamastaan työkorvauksesta ennakonpidätys, jos joulupukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tällöin yrityksen on myös annettava vuosi-ilmoitus. Jos suoritus maksetaan vuoden 2019 puolella, suoritus on ilmoitettava tulorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos joulupukki on ennakkoperintärekisterissä.

Näin joulupukki ilmoittaa tulon

Joulupukin saama työkorvaus on hänen veronalaista ansiotuloaan, joka hänen on ilmoitettava omalla veroilmoituksellaan. Joulupukki saa vähentää tästä tulosta siihen kohdistuvat kulut, esimerkiksi matkakulut (omalla autolla 0,25 €/km vuonna 2018) ja asusteiden kustannukset.

Hyvää Joulun odotusta!

Lähde: Verohallinnon tiedote

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat viimeistään huhtikuussa

Verohallinto tiedottaa lähettävänsä henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeistään huhtikuun aikana. Verovelvollisen tulee tarkistaa tiedot ja tehdä tarvittavat muutokset. Jos tiedoissa ei ole korjattavaa, veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa lainkaan. Veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on joko 8.5. tai 15.5.

Veroilmoituksen tietoja voi korjata jo nyt Veroilmoitus verkossa -palvelussa. Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.

Paperista veroilmoitusta tai liitelomakkeita ei tarvitse palauttaa, jos tarvittavat tiedot ja korjaukset tekee verkossa. Verkossa voi täydentää ja korjata tietoja uudestaan aina viimeiseen palauttamispäivään asti.